Betong, Oslo - 5. april 2001


Naken
Lys over lys
Skygger
Hav
Omvendt grønn
Gjennom drømmen
Natt uten stjerner
Engel
Ingen Gud
Drømmen faller
Kom englevinger


Andre band: Tacoheads & Superego