Blue Monk, Oslo - 8. juni 2002


Mot kilden
Omvendt grønn
Lys over lys
Gjennom drømmen
Verden forsvinner
Skygger
Natt uten stjerner

Hav
Ti tusen år
Naken
Ingen Gud
Sveve
Underlig stille
Evig
Drømmen faller
Kom englevinger