Musikkbukken, Strømmen - 19. april 2000

Lys over lys
Gjennom drømmen
Verden forsvinner
Skygger
Skyggen av en fugl
Evig
Veien hjem (Ikke utgitt!)
Falbes vise
Kilden/Mot kilden
Sveve
Våken
Underlig stille

Ekstra:
Omvendt grønn
Kom englevinger