Halmfestivalen, Ski - 28. august 1999


Verden forsvinner
Skygger
Gjennom drømmen
Bønn
Falbes vise
Mot kilden
Underlig stille
Sveve
Våken
Evig
Lys over lys
Omvendt grønn
Kom englevinger