Skuret, Oslo - 10. januar 2003


Verden forsvinner
Skygger
Gjennom drømmen
Sveve
Lys over lys
Naken
Underlig stille
Mot kilden
Kom englevinger


Andre band: Plywood