Gamle Sulerud, Enebakk - 13. juli 2002

Mot kilden
Lys over lys
Gjennom drømmen
Kom englevinger