Telegrafen, Spydeberg - 14. september 2002


Mot kilden
Lys over lys
Omvendt grønn
Gjennom drømmen
Verden forsvinner
Skygger
Natt uten stjerner

Falbes vise
Hav
Ti tusen år
Naken
Ingen Gud
Sveve
Trøst
Underlig stille
Evig
Drømmen faller
Kom englevinger